Home   > Maszyny > Czarnia > > Sprzedam komorę suchą

Komora sucha 3m z nawiewami 1 wężownica wodna do ogrzewania temperatury i jedna wyrzutnia

Wpisz teść cz.2