Home   > Usługi i Firmy > Warszawa > Adwokat > Spadek Kancelaria Adwokacka

Zmarł twój rodzic, żona, mąż, ktoś bliski. Nie wiesz jak masz dalej postępować. Dostałeś wezwanie Sądu albo odziedziczyłeś spadek. Chcesz przeprowadzić procedurę spadkową. Spadek to ogół praw i obowiązków, które otrzymujesz po zmarłym. W każdym przypadku dobrze skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata, zarówno by właściwie przeprowadzić postępowanie spadkowe, jak i sporządzić testament. Doradzam jak to zrobić.


https://spadekity.pl


Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia.

Podatki przy spadkach Dziedziczenie może się wiązać nie tylko z przysporzeniem majątkowym, ale również może nieść za sobą określone obowiązki podatkowe, których wartość i zasady ponoszenia zostały uregulowane w odrębnej ustawie. Zapis windykacyjny Testament sporządzony w przewidzianej przepisami formie może zawierać określone zapisy dotyczące konkretnych elementów wchodzących w skład masy spadkowej, którymi spadkodawca ma życzenie rozporządzić w konkretny sposób. Należy jednak uwzględnić szereg przesłanek prawnych, które winny zostać spełnione by tego rodzaju zapis był prawnie skuteczny i wiążący, a tym samym by wola spadkodawcy mogła zostać spełniona.

Dziedziczenie firmy Często zdarza się, że spadkodawcą jest osoba uzyskująca dochody z tytułu prowadzenia określonej działalności i to między innymi od tej przesłanki zależy, co w wyniku dziedziczenia stanie się z prowadzoną przez spadkodawcę firmą. Podział spadku Dziedziczenie to proces mający kilka etapów. Po ustaleniu kręgu spadkobierców i stwierdzeniu nabycia przez nich spadku dla całościowego zakończenia sprawy zasadne jest przeprowadzenie działu masy spadkowej pomiędzy uprawnionych, co pozwoli uniknąć komplikacji prawnych w przyszłości.

spadek dobry adwokat Warszawa


Polskie prawo nie przewiduje ograniczeń wiekowych w zakresie zdolności do dziedziczenia. Spadkobiercą zarówno ustawowym jak i testamentowym może być nie tylko pełnoletni, ale również małoletni np. dziecko lub wnuk/wnuczka lub nawet dziecko poczęte – w tym ostatnim wypadku z pewnym zastrzeżeniem. W takim przypadku niezbędne jest współdziałanie opiekunów prawnych oraz Sądu opiekuńczego dla ochrony dobra i interesów małoletniego.

Jest to kwestia pozostająca w dalszym ciągu w przestrzeni dyskusji społecznej. Fakt, że partner spadkodawcy nie pozostaje w kręgu spadkobierców ustawowych nie wyklucza jego prawa do dziedziczenia testamentowego. Należy jednak poznać wszelkie skutki, jakie wiążą się ze spadkobraniem przez osobę (w świetle prawa) obcą.