Home   > Motoryzacja > W鉚rowiec > Expres Car > Kasacja aut W鉚rowiec

Zapraszamy do skorzystania z us逝g naszej firmy w zakresie: wycena stanu technicznego, wycena stanu blacharki, ocena wartoci samochodu, ekologiczny demonta i z這mowanie, w豉sny transport auta lawet, skup aut, utylizacja p造nów technicznych, wystawienie zawiadczenia o demonta簑 i zez這mowaniu, wyrejestrowanie pojazdu.


Prowadzimy z這mowanie aut W鉚rowiec


Dzia豉lno autoz這mów oparta jest o podstaw prawn jak mo積a znale w Ustawie o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20.01.2005r. Przepisy te obejmuj zasady ogólne post瘼owania z autami wycofanymi z eksploatacji, tak aby zapewni ochron zycia i zdrowia oraz ochron rodowiska. Za w zakresie nieuregulowanym ustaw do z這mowania samochodów stosuje si przepisy dotycz鉍e odpadów. Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska, ustaw z dnia 26 lipca 1991 r.


skup aut Pozna


Na wprowadzaj鉍ych do obrotu wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne, na這穎no tak瞠 obowi頊ki zwi頊ane z utworzeniem i prowadzeniem stacji demonta簑 aut, które maj zosta zutylizowane. Oprócz tego stosuje si przepisy o pojazdach tzw.porzuconych, które w ramach ka盥ej gminy s dostarczane do z這mowania oraz poddawane utylizacji ( koszt transportu takiego pojazdu oraz koszty jego utylizacji ponosi w豉ciciel - jeli zostanie ustalony ).


Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mog prowadzi wy章cznie przedsi瑿iorcy prowadz鉍y punkty zbierania pojazdów i przedsi瑿iorcy prowadz鉍y stacje demonta簑. 2. Demonta pojazdów wycofanych z eksploatacji mo瞠 by prowadzony wy章cznie w stacjach demonta簑.

Generalnie jako jedyna firma w W鉚rowcu kasacja samochodów Expres Car, b璠ziemy mogli zaproponowa tak atrakcyjne warunki cenowe. Oczywicie bie瞠my pod uwag w豉sn prowizj i zysk z transakcji, jednak rzetelna wycena wartoci przedmiotu umowy, pozwala na zachowanie regu造 vin-vin, daj鉍 satysfakcj obu stronom. Kolejn zalet jest szybko przeprowadzenia ca貫go procesu z這mowania, który zaczyna si od nawi頊ania kontaktu z nami, przes章nia zdj耩 auta przez formularz lub poczt email albo nawet MMS. Zabiegamy o to by sprzeda starego auta przesta章 by problemem dla w豉ciciela a jego utylizacja przebiega豉 w sposób opisany w przepisach dotycz鉍ych demonta簑 aut.

kasacja aut W鉚rowiec


Polecamy - szybka sprzeda starego auta na z這m lub do odsprzeda篡 na wtórnym rynku. Demonta aut na czci, sprzeda czci u篡wanych. 

Oddzia firmy kasacja Pozna w W鉚rowcu ( dojazd po auto w ci鉚u 30 minut )