Home   > Budowlane Zlecenia > Śląsk > Stalkoncept Sp. z o.o. > prefabrykacja i montaż konstrukcji

Porównując z tradycyjnymi metodami (mur, beton, cegła, głębokie i pełne fundamenty betonowe), konstrukcje stalowe stanowiące szkielet nośny budynku mają relatywnie niski ciężar i to implikuje łatwość prefabrykacji (prefabrykacja konstukcji stalowych poza placem budowy), zmniejszenie ilości pracy bezpośrednio na budowie, zmniejszenie ilości dostaw materiałów, mały wpływ na otoczenie budowy, optymalnie efektywne wymiary konstrukcyjne, które można określić jako minimalne wymiary ze względu na stosunek wytrzymałości stali do rozmiarów w porównaniu z innymi materiałami konstrukcji budowlanych. Stal umożliwia szybkie budowanie hal o dużych rozpiętościach z gwarancją kilkudziesięcioletnich trwałości.


konstrukcje stalowe - prefabrykacja

Produkcja konstrukcji stalowych z profili hutniczych i blach została zrealizowana w naszych zakładach prefabrykacji. Budowa hali o konstrukcji stalowej stanowiącej szkielet budynku była początkiem kompleksowego wykonania inwestycji. Zrealizowaliśmy w komplecie montaż konstrukcji wewnętrznych, konstrukcje wsporcze antresol, podtrzymujące instalacje i kanały wentylacji oraz kanały spalin. W części biurowo-socjalnej zostały wykonane prace ogólnobudowlane, ścianki działowe, montaż okien, bram i drzwi, ciągi komunikacyjne, schody i balustrady, wykończenie ścian tynkami ozdobnymi oraz malowanie, posadzki betonowe oraz położenie płytek podłogowych i elewacyjnych. Dodatkowo biały montaż sanitariatów. Na zakończenie inwestor odebrał od nas klucze do obiektu i rozpoczął jego użytkowanie

budowa hal stalowych

prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych


Stalkoncept Sp. z o.o. przygotowuje stalowe elementy konstrukcyjne poza miejscem budów, we własnych zakładach produkcji. Całość robót stalowych jest zrealizowana w etapie przygotowania, a nowoczesna produkcja konstrukcji stalowych jest wykonana z pomocą maszyn sterowanych numerycznie, z bardzo dużą prezycją, korzystając jednocześnie z trójwymiarowych modeli zarówno kratownić, dźwigarów, płatwi jak i całych hal stalowych.

Produkujemy wszystkie typy konstrukcji, które zapewniają wolną przestrzeń produkcyjną czy magazynową: sztywne konstrukcje oparte na ramach stalowych, ramy stalowe portalowe na ramach stalowych, ramy stalowe portalowe, konstrukcje stalowe dachów podwieszanych, dachy hal stalowych łukowe, konstrukcje stalowe z ramą przegubową.