Home   > Budowlane Zlecenia > Proszowice > Pro-GEO > Geodeta Kraków

Tyczenie obiektów budowlanych w terenie - służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów w terenie zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcje położenia obiektów względem obiektów istniejących oraz względem granic nieruchomości Inwentaryzacja powykonawcza - po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.


https://geodezja.entro.pl/podzialy_nieruchomosci-11-s.html


 

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe opracowania map do celów projektowych inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy wody, kanalizacji, prądu, gazu itp. pomiary uzupełniające cyfrowe opracowania kartograficzne geodeta . Prace realizacyjne geodezyjna obsługa budownictwa ogólnego pomiary odkształceń i przemieszczeń oraz pionowości obiektów tyczenia budynków, budowli i układów drogowych tyczenia uzbrojenia podziemnego (gaz, prąd, wody, kanalizacji itp.) Geodezyjna dokumentacja do celów prawnych podziały nieruchomości wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości obsługa prawna nieruchomości mapy do celów prawnych wykazy synchronizacyjne dokumentacja do zmian e ewidencji gruntów i budynków

Geodeta Kraków


Usługi pomiarów i wyliczeń przebiegu granic działek. Nanoszenie infrastruktury na mapy. Wyrys z ewidencji gruntów. Cyfrowe mapy geodezyjne Kraków.