Home   > Budowlane > Katowice > Stalkoncept Sp. z o.o. > Dźwigary stalowe - produkcja i montaż

Porównując z tradycyjnymi metodami (mur, beton, cegła, głębokie i pełne fundamenty betonowe), konstrukcje stalowe stanowiące szkielet nośny budynku mają relatywnie niski ciężar i to implikuje łatwość prefabrykacji (prefabrykacja konstrukcji stalowych poza placem budowy), zmniejszenie ilości pracy bezpośrednio na budowie, zmniejszenie ilości dostaw materiałów, mały wpływ na otoczenie budowy, optymalnie efektywne wymiary konstrukcyjne, które można określić jako minimalne wymiary ze względu na stosunek wytrzymałości stali do rozmiarów w porównaniu z innymi materiałami konstrukcji budowlanych. Stal umożliwia szybkie budowanie hal o dużych rozpiętościach z gwarancją kilkudziesięcioletnich trwałości. Stalkoncept Sp. z o.o. przygotowuje stalowe elementy konstrukcyjne poza miejscem budów, we własnych zakładach produkcji. Całość robót stalowych jest zrealizowana w etapie przygotowania, a nowoczesna produkcja konstrukcji stalowych jest wykonana z pomocą maszyn sterowanych numerycznie, z bardzo dużą precyzją, korzystając jednocześnie z trójwymiarowych modeli zarówno kratownic, dźwigarów, płatwi jak i całych hal stalowych.


Zobacz przykładowe realizacje z wykorzystaniem dźwigarów stalowych o przekroju kratowym:


http://www.stalkoncept.pl/realizacje/automet


 

Gotowe konstrukcje stalowe w procesie prefabrykacji są również na tym etapie zabezpieczane powłokami ochronnymi, piaskowane, szlifowane i malowane. Gotowe kratownice, słupy, belki, dźwigary stalowe, przęsła stalowe, kratownice są przewożone na budowę, dokładnie na czas montażu i są wówczas skręcane, spawane i łączone w kompletny szkielet nośny hali. Takie rozwiązanie: prefabrykacja i produkcja konstrukcji w warsztatach oraz montaż na placu budowy skraca czas realizacji usługi. Produkujemy wszystkie typy konstrukcji, które zapewniają wolną przestrzeń produkcyjną czy magazynową: sztywne konstrukcje oparte na ramach stalowych, ramy stalowe portalowe na ramach stalowych, ramy stalowe portalowe, konstrukcje stalowe dachów podwieszanych, dachy hal stalowych łukowe, konstrukcje stalowe z ramą przegubową. Umożliwia to budowę hal stalowych o rozpiętości od 20 m do nawet 100 m.

dźwigary stalowe


Posiadamy własną wytwórnię konstrukcji stalowych, wyposażoną w nowoczesne maszyny i urządzenia, pozwalające wykonać w ramach produkcji rocznie do 1,5 tys. ton konstrukcji stalowych

Hale stalowe zbudowane z elementów konstrukcji stalowych projektowanych i prefabrykowanych we własnym zakładzie produkcyjnym.